Właśnie wystartowaliśmy z XXIII Finałem! Zaraz po wspólnym pamiątkowym zdjęciu i krótkim spotkaniu organizacyjnym wolontariusze zajęli swoje stanowiska. Nasza młodzież będzie kwestować aż do godziny 19! Liczymy na wasze hojne wsparcie!