DOTYCHCZSOWA KWOTA ZEBRANA PODCZAS 25 FIANŁU (JESZCZE LICZYMY)

70 361,86 zł