Od jutra zaczniecie otrzymywać „oświadczenia wolontariusza” do podpisania przez rodzica/opiekuna lub siebie samego jeśli macie ukończone 18 lat. SPRAWDŹCIE DOKŁADNOŚĆ Waszych danych osobowych ponieważ na podstawie tych oświadczeń, zostaną wyrobione identyfikatory w Warszawie. Nie kreślcie błędów na oświadczeniu tylko zgłoście je do osoby odpowiedzialnej za rekrutację w danej szkole.