Przypominamy o kuchni polowej na Rynku w której nadal można zjeść żurek oraz grochówkę. Pamiętajcie! – Światełko do nieba wyleci z Lubaczowskiego Rynku o godzinie 20:00.