Wielu z Was otrzymało już dzisiaj ankiety. W związku z tym przekażemy Wam teraz kilka bardzo ważnych informacji:
– Zdjęcie wolontariusza nie może być mniejsze niż 800×800 pixeli, fotografia MUSI być zapisana w formacie jpg. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z wykonaniem zdjęcia osobiście, możecie skierować się do LOKTRASU. Tam posiadają dokładne wytyczne, więc zdjęcie zostanie z pewnością poprawnie wykonane.

 

– Ankietę wypełniacie DUŻYMI LITERAMI. Wszystkie pola muszą być uzupełnione. Bez podanego e-maila i numeru telefonu system nie przyjmie wolontariusza.
– Osoby niepełnoletnie oddają ankiety z załączoną zgodą od rodzica/opiekuna prawnego.

Informacja dla opiekunów (osób odpowiedzialnych za rekrutację w szkołach):
– W zakładce Pliki na stronie internetowej sztabu jest do pobrania „zgoda dla dyrektora szkoły”. W dokumencie tym, wpisujecie imię, nazwisko oraz klasę kandydata. Po uzupełnieniu listy kierujecie się z nią do dyrekcji szkoły w celu zatwierdzenia jej.
– Odnotowujcie odbiór każdego dokumentu przez wolontariusza na specjalnie dołączonych do tego celu arkuszach.

Kolejne informacje już niebawem. Obserwujcie nas na Facebooku i oficjalnej stronie WWW.