Sie ma! o godzinie 7:00 po wspólnym zdjęciu oraz zebraniu orgnizacyjnym nasi wolontariusze wyruszyli kwestować w miasto.